Centrul Bugetar de Administrare Creşe este un serviciu public de interes local cu personalitate juridică, ȋn subordinea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, care are misiunea de a oferi pe timpul zilei servicii integrate de ȋngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie a copiilor de vȃrstă antepreşcolară. Cu peste 15 puncte de crese si gradinite, gestionarea atat independenta cat si cumulata a acestora a impus utilizarea unei solutii complexe.