contabilitate automatizata Evidenta financiara si nu numai…

Integrarea tuturor proceselor dintr-o companie da un nou rol Directorului Financiar, acela de a consilia managementul cu privire la situatia financiara a companiei, si nu acela de a se pierde in introducerea si prelucrarea datelor. Situatii contabile inchise automat, pregatite de analiza. 

Evidenta contabila automata

Your business software center

Evidenta contabila

Se genereaza automat balanta, bilant, declaratii. Toate documentele se prelucreaza in moneda in care s-au emis, contabilizeaza automat in balanta toate documentele: facturi, chitante, avize, bonuri de consum, procese verbale, diferente de curs valutar, comisioane bancare.

Casa-banca si Trezorerie

Permite interfatarea cu bancile pentru automatizarea extraselor si platilor, legarea platilor si incasarilor de documentele care au generat obligatia de plata. Desigur, inregistreaza automat diferentele de curs valutar si regularizarea soldurilor in valuta.

Mijloace fixe

Realizeaza calculul automat al amortizarii mijloacelor fixe si obiectelor de inventar in regim liniar, accelerat sau degresiv. Duce automat rezultatele in balanta contabila si am posibilitatea reevaluarii amortizarii mijloacelor fixe si a valorii obiectelor de inventar.

IFRS

Generarea raportarilor IFRS (bilant, cont de profit si pierderi), cu toate elementele necesare pentru companiile auditate anual sau cu capital strain, cu posibilitate de realizare lunar/semestrial/anual in formaul dorit.

Ai nevoie de o solutie personalizata?

Solicita un AUDIT GRATUIT in baza caruia vom intocmi o oferta personalizata exclusiv pe activitatea ta.


    Compania noastra va ajuta cu specialisti si solutii integrate pentru business-ul vostru.

    Adresa: Floresti, str. Gheorghe Doja nr 4A, jud Cluj 407280
    Telefon: 0748 19 33 87
    E-mail: sales@softconsulting.ro