Safeway Inter­national Impex este top lideri ai distributiei de produse alimentare si nonalimentare. Deţi­nă­toarea brandului Home Garden, fa­ce parte din grupul Safe­way, alături de alte trei com­pa­nii – Safe­way Pack (ca­re se ocu­pă de pro­ducţia sau am­ba­la­rea a di­verse con­dimente, za­hăr şi făinuri, fructe con­fiate, orez, nuci­fe­re, atât pentru re­tail, cât şi pen­tru HoReCa), Safe­way Stores (reţea­ua proprie de magazine alimentare) şi Safe­way Fashion (care are ca domeniu de activitate fashion retailul şi este deţinătoarea brandului Bossini în România).

Rezultate

Contabilitate la zi, gestionare eficienta comenzi clienti si furnizori, targete agenti.