People Time Management

 

 

Prezentare aplicatia software (~ 1.0 MB)                            Prezentare tehnica a solutiei (~ 950 kB)

 

Reprezintă soluţia ideală pentru automatizarea proceselor de evidenţă, control şi gestionare a datelor inerente prezenţelor/absenţelor personalului, pentru orice societate comercială, indiferent de sectorul de activitate sau dimensiune, privată sau instituţie publică, structuri complexe, precum bănci, spitale, regii autonome, etc., permiţând un control al productivităţii firmei, cu o reducere semnificativă a costurilor. 

 • Preia pontările de intrare şi ieşire ale angajaţilor;
 • Semnalează abaterile de la orarele de lucru definite;
 • Permite responsabilului să controleze datele cu privire la orele de prezenţă şi de absenţă ale personalului;
 • Permite gestionarea datelor cu scopuri statistice şi elaborarea valorilor necesare calculului salariilor (totalizări lunare în funcţie de tipologia orelor: ore de muncă, ore suplimentare, ore suplimentare de sărbătoare, etc., cu crearea automată a totalurilor pentru eventualele sporuri, ca de exemplu de noapte, de schimburi);
 • Permite tipărirea foii de pontaj în funcţie de normativa în vigoare;
 • Gestionează orice tip de orar în conformitate cu prevederile contractului de muncă.

 

AVANTAJE

 

 • Simplitate de utilizare
 • Rapoarte diverse şi configurabile
 • Vizualizări flexibile ale datelor
 • Posibilitatea de a gestiona atât schimburi ciclice, cât şi fixe
 • Import/export de date din/către software-ul de salarizare
 • Instalare în reţea
 • Arhivarea datelor
 • Utilizatori multipli
 • Integrabilitate cu alte produse software
 • Import şi elaborare date în mod automat

 

PUNCTE FORTE

 

1. Creşte operativitatea

 • Profile orare şi reguli pentru schimburi
 • Formule de calcul

 

 

2. Descentralizează gestiunea personalului

 • Transferul automat al datelor către programul de salarizare
 • Introducerea justificărilor şi motivarea anomaliilor
 • Autorizarea învoirilor şi a orelor suplimentare
 • Controlul prezenţilor/absenţilor

 

3. Sporeşte controlul

 • Verificarea orelor suplimentare şi a învoirilor efectuate
 • Elaborarea situaţiilor statistice
 • Elaborarea totalurilor lunare şi a foilor de pontaj
 • Controlul şi tipărirea foilor de pontaj lunare
 • Verificarea cererilor de concediu şi a învoirilor
 • Verificarea autorizărilor

 

Foaie de pontaj lunară

 

4. Sporeşte eficienţa

 • Eliminarea formularelor de cerere
 • Eliminarea erorilor de gestiune a prezenţelor şi absenţelor personalului
 • Eliminarea pierderilor de timp în gestionarea prezenţelor şi absenţelor personalului