Global Sal

 

 

Prezentare generala facilitati GlobalSal (~ 1.7 MB)

 

GlobalSal este soluţia informatică oferită de Zucchetti România prin intermediul căreia se elaborează şi se calculează salariile angajaţilor. Pe lângă calculul salariilor, al obligaţiilor şi generarea declaraţiilor, GlobalSal gestionează totodată situaţii de personal ale societăţii. Acest program poate fi implementat în orice tip de firmă, fiind uşor de personalizat şi bazându-se pe o tehnologie modernă şi pe multiple automatizări ale calculelor. GlobalSal poate fi folosit atât ca soluţie „stand alone”, cât şi integrat cu celelalte aplicaţii de la Zucchetti România. Prin folosirea GlobalSal se câştigă timp, se reduc costurile şi se elimină erorile în elaborarea şi calculul salariilor, rezultatul fiind creşterea productivităţii muncii.

 

CARACTERISTICI GENERALE
 

Principalele caracteristici ale aplicaţiei GlobalSal sunt:

 • Calculul salariilor pornind de la un salariu brut sau net;
 • Calculul în mod automat al concediilor medicale;
 • Posibilitatea definirii de diferite sporuri, premii şi reţineri care pot fi nete sau brute, valori fixe sau procente;
 • Posibilitatea de a împarti societatea în componente idependente unele faţă de celelalte: Diviziuni, Departamente, Sectii şi Centre de cost. Dacă se folosesc aceste moduri de împartire a societăţii se pot apoi scoate situaţii şi rapoarte grupate după această organizare;
 • Generarea declaraţiilor lunare şi anuale care trebuie predate instituţiilor de stat;
 • Generarea rapoartelor şi a situaţiilor statistice;
 • Redactarea fişelor fiscale pentru impozitul pe venitul global al salariaţilor, atât la nivel de societate, cât şi la nivel de diviziuni;
 • Transferul salariilor pe card în mod automat;
 • Arhivarea datelor privind plăţile şi contribuţiile, pe o perioadă nelimitată;
 • Actualizarea în timp real a programului din punct de vedere al legislaţiei;
 • Posibilitatea de a defini şi gestiona mai mulţi utilizatori;
 • Posibilitatea de a defini şi folosi ulterior diferite rapoarte şi situaţii statistice cu date de personal şi salarii;
 • Exportul datelor atât în diferite programe (ex. REVISAL), cât şi în formate de gen excel, pdf, word, etc.
 • Transferul notei contabile şi pe centre de cost în contabilitatea financiară (ex. SAP)

 

ASPECTE TEHNICE

 

GlobalSal rulează pe platformă Windows şi utilizează baze de date relaţionale, fapt care garantează siguranţa datelor în exploatare şi consistenţa informaţiilor. Logica aplicaţiei şi interfaţa grafică sunt dezvoltate în .Net Framework, sistemul de raportare în Crystal Reports, iar baza de date în SQL Server.

 

Metodele de Instalare :
1. aplicatia si serverul pt baza de date pe acceasii statie (client si server pe acelasi PC)
2. aplicatia pe statie si serverul pe un PC diferit
3. aplicatia si serverul pe un server cu sistem de operare windows care stie terminal service, In acest caz utilizatorul nu va avea Instalat nimic pe statie legat de solutie ci va accesa aplicatia de pe server prin terminal service.
 

AVANTAJE

 

Simplitate în instalare şi configurare
GlobalSal este dezvoltat într-un mediu vizual, operaţiile de preluarea datelor, instalarea şi configurarea fiind realizate de către specialiştii Zucchetti România.

 

 

Simplitate în utilizare
Meniurile şi submeniurile programului sunt în aşa fel organizate încât ele urmează paşii fireşti în elaborarea şi calculul salariilor. Interfaţa prietenoasă şi intuitivă fac din GlobalSal o aplicaţie uşor de înţeles şi folosit.
Programul vă avertizează în cazul expirării unui contract, în cazul apariţiei unor diferenţe între pontaje şi zilele de concediu medical, zilele de concediu cuvenite şi cele efectuate, etc.

 

 

Funcţionare multi-user şi în reţea
GlobalSal poate fi folosit atât în reţea multi-user, cât şi stand-alone. Se pot defini mai mulţi utilizatori, fiecare cu anumite drepturi, evitându-se accesul necontrolat la informaţii.


Integrabilitatea cu celelalte soluţii Zucchetti România
GlobalSal este 100% compatibil cu alte aplicaţii dezvoltate de Zucchetti, cum ar fi GP3, PTM (programe de prezenţă), GESACC, GESACCWEB (programe de control acces) şi Info Business (program de creare diferite rapoarte, analiza în timp real a informaţiilor şi asigurarea de asistenţă în activităţile de control şi decizie).


Managementul Resurselor Umane
Un element nou şi inedit al aplicaţiei GlobalSal este includerea unui submeniu HR în cadrul meniului dedicat gestionării personalului (Personal). Din submeniul HR se poate vizualiza şi tipări organigrama societăţii. Acest submeniu permite introducerea de informaţii detaliate privind angajatul: date personale, studii, cursuri, calificări, etc. De asemenea, se pot introduce rezultatele evaluării angajaţilor.

 

 
Dosar personal
Este modelul de dosar de personal în format electronic, circa 80 de rapoarte template, pe care trebuie sa-l aibe orice firma pentru fiecare angajat al său.
În dosarul de personal se gestioneaza situaţia angajatului de la începerea contractului de munca trecând prin derularea si terminand cu încetarea acestuia. Avem posibilitatea sa generam diferite tipizate gata completate cu datele angajatului: contractul de muncă, acte adiţionale, fişa postului, diferite adeverinţe, copii după acte, fotografii, etc.

 

 

Import/export de date
GlobalSal permite importul/exportul de date. De exemplu, se pot importa în programul de salarii fişiere cu pontajele generate automat de aplicaţiile de evidenta a prezenţelor/ absenţelor. De asemenea, informaţiile din programul de salarii pot fi exportate în fişiere excel, doc., pdf, etc.

 

 

Adeverinţe şi situaţii statistice

GlobalSal permite generarea adeverinţelor, situaţiilor statistice, rapoartelor.
Din submeniul Situaţii statistice puteţi obţine informaţiile de care aveţi nevoie, pentru a realiza analize statistice.

 


Generator de situaţii şi rapoarte

 


Arhivarea datelor
Programul permite arhivarea datelor pentru siguranţă şi păstrare, cu scopul de a asigura rezultate optime ale software-ului. Atât istoricul angajatului cât şi al societăţii poate fi în orice moment recuperat şi examinat.

 

Rapoarte
Aplicaţia are pentru fiecare meniu, submeniu sau tab, butoane pentru generarea de rapoarte şi listări, precum: concedii medicale, centralizatoare, state de plată, pontaje, fluturaşi, listă de avansuri, listă plăţi pe card, situaţia pe centre cost, obligaţii, bonuri de masă, şi multe alte tipăriri şi rapoarte.

 

 

FLUTURAŞI STATE DE PLATĂ