P@rtner.CRM

 

Proiectant: Dyntell Software

web: www.sistemerp.ro

 

P@rtner.CRM este sistemul ales de noi pentru a va oferi o solutie integrata cu ERP-ul in scopul urmaririi relatiei cu clientii.

 

 

1. MODUL CRM
 


CRM, managementul relaţiei cu clienţii:
Sarcina modulului de management al relaţiei cu clienţii al sistemului de management al afacerii P@rtner.ERP este să contribuie prin mijloacele tehnologiei informaţiei la procesele utilizatorilor de gestionare a clienţilor. Accesul on-line, off-line şi rolurile aplicate fac posibilă alinierea exactă a sistemului la funcţionarea zilnică a societăţii D-voastră.
Pot fi ataşate documente electronice sau scanate la cele mai multe ferestre (evenimente, clienti, funrizori, articole, proiecte, etc). Astfel puteţi ţine evidenţa electronică a documentelor şi nu o să mai pierdeţi nici un document.
 

Date primare CRM şi contracte:
Datele primare ale modulului de management al relaţiei cu clienţii sunt salvate integrat cu restul datelor sistemului de management al afacerii. Contractele pot fi clasificate în grupe de contracte şi acestora le pot fi ataşate şi documentele originale ale contractelor.
 

Evenimente
Se poate ţine evidenţa şi se pot urmări evenimentele utilizatorilor, datele detailate ale evenimentelor. Reprezentarea acestora este posibilă în forma unui calendar special, care poate fi personalizat de către utilizator, astfel activitatea lor, respectiv evenimentele viitoare devin mai transparente.
 

Perspectivă calendar
Un fel de agendă, unde diferitele perspective sunt menite în primul rând să evidenţieze imediat utilizatorului sarcinile, evenimentele planificate pentru intervalul selectat. La reprezentarea pe zile sau săptămâni, poate adăuga noi evenimente. Reprezentarea pe luni sau pe an serveşte în primul rând conspectării totalităţii de sarcini, dar şi de aici se poate sări prin apăsarea unui buton la ziua dorită, iar acolo evenimentele pot fi imediat încărcate, redactate.
Aici pot fi vizualizate nu numai evenimentele unui singur utilizator, ci cu ajutorul ferestrei unde se selectează utilizatorul, concomitent evenimentele mai multor utilizatori, chiar şi comparându-le pe acestea.
 

Extrase, evidenţe
 Lista partenerilor
 Lista utilizatorilor
 Competenţe
 Grupe de parteneri
 Sarcinile active ale utilizatorilor
 Sarcinile finalizate ale utilizatorilor
 Sarcinile active ale partenerilor
 Sarcinile finalizate ale partenerilor
 Toate evenimentele partenerilor
 Statistica partenerilor
o Numărul evenimentelor partenerilor
o Timpul petrecut cu parteneri
 Lista proiectelor, execuţia acestora în procente, exprimată grafic
 

Trimitere urări pentru zile onomastice:
Pentru persoanele de contact ale clienţilor sau angajaţii societăţii se poate seta automat o fereastră de alertă şi trimiterea de e-mail, mesajele de urări pentru zile onomastice se pot trimite manual sau chiar automat.
 

Gestionarea unităţilor organizatorice:
Este o funcţie care acţionează în întregul sistem P@rtner.ERP şi face posibilă gestionarea angajaţilor, utilizatorilor, persoanelor de contact grupate pe unităţi organizatorice. Pentru gestionarea unităţilor organizatorice se pot atribui şi revoca competenţe pe grupuri de utilizatori.
 

Gestionarea e-mail-urilor (POP3, IMAP), gestionarea inserărilor, ataşamentelor:
Gestionarea e-mail-urilor, având funcţionalitate completă şi gestionarea integrată la sistemul ERP. E-mail-urile şi ataşamentele pot fi grupate şi asociate firmelor, evenimentelor.
 

Trimiterea de buletine informative, managementul campaniilor:
Trimiterea către clienţi a campaniilor sau buletinelor informative regulate, cu filtrarea pe grupe de societăţi, evenimente sau parametri de societate.
 

Sistem pentru urmărirea bazei de date şi a problemelor:
În baza de date pot fi încărcate articole cu posibilităţi diverse de grupare. Baza de date cuprinde posibilităţi de căutare eficiente. Utilizatorii pot înregistra problemele şi dacă soseşte un răspuns corespunzător pentru problemă, acesta ajunge direct în baza de date.
 

Gestionarea documentelor (inserate şi ataşate):
Se pot ataşa sau insera documente la evenimente şi date primare. Documente inserate apar cumulat pe o suprafaţă, unde documentele pot avea mai multe versiuni, respectiv se pot urmări conectările la diferitele puncte ale sistemului.
 

2. MANAGEMENTUL PROIECTELOR
 

Managementul de bază al proiectelor:
Cu ajutorul modulului de managementul proiectelor se poate ţine evidenţa producţiei sau prestării de servicii în sistem de proiecte. Funcţionalitatea deplină a modulului intră în vigoare în cazul utilizării modulului CRM, dar poate fi folosit şi independent de acesta.
 

Proiecte, subproiecte:
Proiectele pot fi atribuite contractelor, se pot înregistra subproiecte, sarcini, activităţi. Valoarea cheltuielilor şi nivelul acoperirii poate fi analizat pe proiect, angajat, activitate.
 

Sarcini:
Sarcinile pot fi atribuite proiectelor şi folosind un cronometru special se poate măsura şi timpul consumat pentru fiecare sarcină. Sarcinilor li se seta termene limită, se poate planifica consumul de timp, de resurse şi acestea pot fi contabilizate.
 

Tichete de lucru:
Lucrările executate pentru unele sarcini sunt salvate de către sistem sub forma unor tichete de lucru (ticket), care sunt create automat de aplicaţia de cronometrare (care poate fi folosită pentru măsurarea sarcinilor).
 

Evidenţe:
Sistemul poate evidenţia lucrările planificate (precalculate) şi efective (calculate ulterior). Se poate expune grafic, în procente, stadiul unor proiecte, raportul între consumul de timp şi resurse pentru fiecare proiect în parte.
 

Condică de prezenţă a muncitorilor, utilajelor:
Cu această funcţie se poate raporta şi deconta contribuţia angajaţilor sau utilajelor la proiecte.
 

Importare proiect:
Pot fi preluate din alt sistem proiectele deja existente, împreună cu datele acestora, cu ajutorul importării pe bază de Excel, astfel încât nu va mai fi nevoie să vă obosiţi cu încărcarea repetată a datelor.
 

Istoric proiect:
Istoricul proiectului este o expunere detailată a evenimentelor, întâmplărilor, documentelor proiectului, cu posibilitatea filtrării sarcinilor aferente în baza perioadelor.
 

Gestionarea e-mail-urilor (POP3, IMAP), gestionarea inserărilor, ataşamentelor:
Gestionarea e-mail-urilor, având funcţionalitate completă şi gestionarea integrată la sistemul ERP. E-mail-urile şi ataşamentele pot fi grupate şi asociate firmelor, proiectelor, sarcinilor.
 

Gestionarea documentelor (inserate şi anexate):
Se pot ataşa sau insera documente la proiecte, sarcini şi date primare. Documente inserate apar cumulat pe o suprafaţă, unde documentele pot avea mai multe versiuni, respectiv se pot urmări conectările la diferitele puncte ale sistemului.
 

Gestionarea datelor confidenţiale pentru fiecare proiect:
Pentru fiecare proiect se poate seta nivelul de acces şi lista angajaţilor cu acces, asigurând astfel limitarea accesului la informaţiile confidenţiale.
 

3. GESTIONAREA DOCUMENTELOR
 

Modulul Centrul de Documente (DC) este suficient de flexibil pentru a include regulile interne de gestionare a actelor, particularităţile de gestiune ale oricărei organizaţii. Pe lângă funcţia generală de inserare, modulul cuprinde o serie de opţiuni de confort – cum ar fi înregistrarea, emiterea, trimiterea prin poştă, arhivarea:
 Întocmirea automată a documentelor însoţitoare
 Registru de expediţie electronic
 Monitorizarea termenelor limită
 Posibilitatea de a urmări traseul actelor şi copiilor acestora
 Confirmarea electronică a vizării actului
 Se poate iniţia emitere de la oricare staţie de lucru
 Modulul este capabil să dea numere de înregistrare pentru alte aplicaţii, astfel se poate asigura un sistem de numere de înregistrare unitar, cu numerotare continuă
 Rapoarte rapide pentru conspectarea inserărilor şi mişcării actelor.
Modulul DC este complet integrat celorlalte module ale sistemului. Modulul poate funcţiona şi independent, dar se pot utiliza nenumărate funcţii extra valoroase dacă se folosesc toate modulele sau parte din acestea. Gradul de integrare poate fi personalizat pentru fiecare utilizator în funcţie de nevoile acestuia.
Competenţa utilizatorilor se poate seta pentru fiecare grup de documente. Modulul utilizează stocul de utilizatori al sistemului.
Una din funcţiile Centrului de Documente – ca parte a sistemului integrat de management al afacerii P@rtner.ERP – este trimiterea automată de mesaje la survenirea anumitor evenimente. DC anunţă automat persoanele în cauză la primirea documentelor bancare. Introducerea documentului bancar în baza de date a sistemului este asigurată de modulul Legătură Electronică cu Banca, după iniţierea modulului, până atunci, este sarcina operatorului financiar.
Modulul asigură comunicarea atotcuprinzătoare între furnizori, departamentul financiar şi de aprovizionare, cum ar fi de exemplu iniţierea operaţiilor de emitere documente, etc.
La dispoziţia utilizatorului stă o scală largă de posibilităţi de înregistrare a documentelor de intrare şi ieşire, evidenţă standardizată, căutare şi raportare.
Funcţionează integrat cu modulele CRM, managementul proceselor, documentele şi datele de bază.
 

Gestionarea administratorilor şi grupurilor de administratori:
Cu ajutorul acestei funcţii se pot atribui documentelor, actelor administratori, se pot seta avertizări şi autorizări automate.
 

 

Programul este clădit după arhitectura modernă client/server, adică un calculator central rapid şi de încredere (server) realizează operaţiunile efective. Există şi posibilitatea utilizării unui singur calculator, când practic calculatorul utilizatorului (clientului) şi serverul este unul şi acelaşi. Condiţiile necesare ale hardware-ului şi software-lor sunt influenţate în mare măsură de numărul utilizatorilor şi cantitatea de date.

 

 Pentru o oferta personalizata, va rugam sa ne contactati!