Prezentare generala

 

 

 Meniu Sico Devize (~ 55 kB)           Rapoarte Sico Devize (~ 2.6 MB)           Prezentare (~ 65 kB)


Acest sistem informatic realizează informatizarea completă a activităţilor compartimentelor tehnice de ofertare, planificare, lansare şi de urmărire a lucrărilor de construcţii-montaj.

 

Sunt realizate toate rapoartele necesare unui management de proiecte avansat şi eficient:

 • încadrări de lucrări;
 • oferte de lucrări;
 • planuri de execuţie;
 • structurarea devizelor (oferte, planuri, programe, etape, realizări) in:
  • 1. devize analitice – categorii de lucrări, stadii fizice (devize/ grupări de articole de deviz)

  • 2. devize sintetice – obiecte, obiective/ investiţii, proiecte (devize/ grupări de devize analitice)

  • 3. devize generale – proiecte, obiective/ investiţii, grupe de proiecte, producţia totală (devize/ grupări de devize sintetice)

 

 

Pentru fiecare din aceste tipuri de devize sunt create rapoarte specifice complete în formate de deviz, liste de resurse, formulare de ofertare, planuri şi programe defalcate pe etape, centralizatoare, borderouri, structurări arborescente (articol de deviz - deviz analitic - deviz sintetic - deviz general) ş.a.

 • programarea şi etapizarea lucrărilor, pentru toate tipurile de devize, într-un număr nelimitat de etape;
 • situaţii de lucrări executate;
 • documentaţii pentru urmărirea lucrărilor de la articolul de deviz până la întreaga producţie de construcţii-montaj;
 • realizarea şi urmărirea devizului general;
 • comparative fizice şi valorice pentru consumurile de resurse;
 • integrări directe cu alte aplicaţii de managementul proiectelor, precum MS Project şi Primavera;
 • grafice operative de execuţie;
 • analize, scenarii şi soluţii de optimizare;
 • integrări native în proiecte complexe;
 • import-export de date cu alte aplicaţii ş.a.

 

Aplicaţia realizează şi alte funcţii, derivate atât din folosirea externă a datelor cuprinse în propria bază de date, cât şi din proprietatea ei de avea multiple formate de prezentare a rapoartelor (XLS, RTFDOC, HTML, PDF, JPG, BMP ş.a.).

 

 

Programul lucrează atât independent cât şi integrat cu alte module SICO (Gestiuni, Resurse umane ş.a.) sau cu alte programe de tip ERP dezvoltate pe platforme Windows.

 

Foloseşte multiple baze de preţuri ori tipuri de indicatoare (româneşti ori externe), putând citi multiple formate de fişiere (xls, text, doc, rtf, dbf ş.a.) pe care le asimilează propriilor surse de date.


SICO Devize este un program de tip client-server, cu o aplicaţie client dezvoltată în tehnologie Microsoft de ultimă generaţie, iar cu cea server în SQL Server 2003/2008. Serverul SQL şi procedurile stocate puse la dispoziţia clienţilor asigură aplicaţiei, atât în reţele locale cât şi în cele de tip internet, maximum de performanţe şi securitate.

 

 

Cu această aplicaţie se obţin, pentru lucrările de construcţii-montaj, toate documentele de ofertare cerute la licitaţii, programe de producţie-lansare-urmărire a lucrărilor, situaţii de lucrări, extrase de resurse, fişe limită de consumuri ş.a. SICO Devize poate lucra atât integrat cu celelalte module SICO, dar şi independent, ca un program de sine stătător.

 

Toate rapoartele aplicaţiei sunt realizate atât în format de documentaţie proprie, cât şi în diferite formate (XLS, RTFDOC, HTML, PDF, JPG, BMP), ca fişiere exportate pentru alte platforme Windows (WORD, EXCEL ş.a.).

 

Prin interfaţa directă cu programe universale de planificare şi management de resurse (MS Project, Primavera), programul SICO Devize asigură sursa de date pentru acestea, oferind utilizatorilor (managerilor de proiecte) instrumente de lucru moderne, eficiente şi de mare productivitate.

 

 

Baza de date normativă a aplicaţiei, ca model orientativ, este formată din toate cataloagele şi indicatoarele de articole de deviz din ediţiile 1981-1983. Această bază de date este şi poate fi adaptată, dezvoltată, actualizată ori personalizată, conform noilor tehnologii, normative ori cerinţe specifice ale utlizatorilor. Prin funcţii specifice ale programului pot fi preluate şi revizuite orice reţetare (indicatoare) existente, pentru crearea automată a altora noi. Folosind aceste funcţii au fost deja incluse în baza de date a aplicaţiei indicatoare noi, editate de INCERC, COCC, ELECTRICA ş.a. în perioada 1991-2008. Normele de consumuri specifice de resurse ale indicatoarelor orientative au câte două variante de înscriere: "etalon" - variantă de referinţă şi "proprii" - varianta proprie fiecărui utilizator. Câmpurile de consumuri specifice proprii pot fi folosite de utilizatori pentru a-şi înscrie propriile normative de consumuri de resurse. Astfel, toate rapoartele aplicaţiei sunt calculate şi prezentate simultan în două variante: pentru consumuri specifice "etalon" şi pentru consumuri specifice "proprii".

Utilizatorii îşi pot dezvolta ei înşişi propriile cataloage şi indicatoare de articole de deviz.

 

Fiecare deviz este realizat ca fişier independent, cu date extrase din bibliotecile orientative şi/sau proprii de articole de deviz. El cuprinde toate resursele prevăzute direct de normative, grupate pe articole şi feluri de resurse (materiale, manoperă, uitilaj, transport). Utilizatorul are acces complet (modificare, adăugare, ştergere) asupra tuturor acestor date. Actualizarea resurselor unui deviz se poate face automat de program nu numai prin preluarea directă a acestora din nomenclatoare şi liste de preţuri proprii aplicaţiei (menţinute "la zi" de program), dar şi din orice fişier de tip TXT, DOC, EXCEL, DBF ş.a. desemnat de utilizator.

 

 

Recapitulaţia devizului analitic cumulează toate cheltuielile, începând cu cele directe, din articole, cât şi a celorlalte, indirecte ş.a. până la totalul general al devizului. În finalul devizului analitic sunt cuprinse toate taxele pe forţa de muncă cerute de legislaţia la zi şi, în plus, câmpuri rezervate unor posibile modificări ulterioare. În recapitulaţie mai există şi alţi indicatori la dispoziţia utilizatorilor, atât ca semnificaţie cât şi ca valori înscrise.

 

Conceptul de bază al aplicaţiei este articolul de deviz. Unul sau mai multe articole deviz formează devizul analitic - devizul stadiului fizic. Unul sau mai multe devize analitice formează un deviz sintetic - devizul obiectivului (lucrării). Unul sau mai multe devize sintetice formează un deviz general - devizul mai multor obiective (lucrări). Devizul general poate conţine întreaga producţie de construcţii-montaj.

 

Semnificaţia unui deviz sintetic ori a unui deviz general este generată de utilizator, putând fi adaptată şi utilzată de acesta pentru un număr nelimtat de scopuri.

 

 

Programul permite prezenţa completă pe ecranul calculatorului a devizului (analitic, sintetic sau general) în lucru, astfel încât, la orice modificare a datelor, de exemplu a preţului unei resurse, să poată fi văzute influenţele ei asupra tuturor valorilor şi indicatorilor devizului respectiv. În acelaşi timp şi cu acelaşi efort de operare, se realizează cel puţin trei etape în elaborarea unei documentaţii: crearea, analiza şi optimizarea acesteia. În acest fel utilizatorul obţine devizul cu toate valorile dorite de el, cu maximă rapiditate, acurateţe si exactitate.

 

Există multiple forme de prezentare a aceleiaşi documentaţii, de la cele cu detalierea completă a tuturor resurselor şi cheltuielilor (devize cu preţuri pe articole şi recapitulaţii detaliate), până la cele foarte sintetice, fără recapitulaţie, cu toate valorile incluse în preţurile pe articole.
 

Programul se adresează deopotrivă antreprenorilor, proiectanţilor, investitorilor, constructorilor, beneficiarilor ori consultanţilor din activitatea de construcţii-montaj ori similară.

 

Cu SICO Devize proiectanţii realizează listele de cantităţi pentru lucrările proiectate, elaborează componentele devizului general (capitole, subcapitole, încadrări etc..) şi alte documentaţii tehnico-economice specifice ale proiectului. Ei colaborează mult mai operativ şi mai eficient cu beneficiarii şi constructorii, asigurându-se întregului proiect, pe toată perioada realizării sale, un management complet şi de înaltă calitate.

 

 

Cu acest program constructorii îşi pot întocmi, într-un timp record, variante de oferte complete pentru orice fel de lucrări din domeniu, alegerea ofertei finale putându-se face cu maximum de operativitate. Ei îşi pot genera concomitent diferite forme de oferte ori de situaţii de lucrări, de la cele mai detaliate până la cele mai sintetice, pornind de la aceleaşi date iniţiale şi având aceleaşi valori finale calculate.

 

Generând etape în realizarea unui articol din devizul analitic, utilizatorii programului pot face urmăriri ale realizării pe etape, începând de la articolul de deviz, devizul analitic, devizul sintetic până la toată producţia.

 

Urmărirea realizării lucrărilor cu etapizări elastice şi nelimitate, realizarea comparativelor de consumuri fizice şi valorice de resurse sunt alte câteva tipuri de rapoarte realizate cu ajutorul acestei aplicaţii.

Beneficiarii lucrărilor de construcţii-montaj au în acest program principalul lor ajutor în verificarea si validarea ofertelor sau a situaţiilor de lucrări. Pentru toţi aceştia, SICO Devize oferă atât un sistem propriu de date şi rapoarte de maximă utilitate, cât şi o interfaţă directă, ca sursă de date primare, cu cel mai utilizat program pentru managementul proiectelor de investiţii, Microsoft Project.